Na základě slavné prospect theory Kahnemana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002, a Tverského publikovali v roce 1985 v časopise Journal of Finance Hersh Shefrin a Meir Statman jeden z klíčových článků z oblasti behaviorálních financí s názvem The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. V tomto vynikajícím článku se autoři mimo jiné zabývají velice zajímavým efektem či konceptem, který zastánci behaviorálních financí označují jako mentální účetnictví (mental accounting).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?